Taryfa celna – co powinniśmy o niej wiedzieć?

Pojęcie taryfy celnej pojawia się bardzo często. Tylko co właściwie ono oznacza? Czym jest taryfa celna? Sprawdzamy!

 

Czym jest taryfa celna?

 

Jeśli poszukamy informacji o taryfie celnej, to spotkamy się ze stwierdzeniem, że to podstawowe narzędzie techniczne wykorzystywane do ustalania wysokości opłat celnych. Co dokładnie skrywa się pod jego nazwą? Taryfa celna to usystematyzowany wykaz towarów oznaczonych kodami oraz z przypisanymi stawkami, które mają zastosowanie w przypadku importu towarów z innych krajów. 

 

Jak ustalana jest taryfa celna?

 

Wydawać by się mogło, że obowiązuje jednakowa taryfikacja https://rusak.pl/taryfa-celna dla wszystkich państw. Jednak, gdy zgłębimy zagadnienie, dojdziemy do wniosku, że jest zupełnie inaczej. Owszem, w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje zintegrowana taryfa celna. Jednak w przypadku państw, które nie znajdują się w grupie państw członkowskich, ustalane są indywidualne stawki. I tak przykładowo za ten sam towar w jednym państwie zapłacimy niewielkie cło, w innym przypadku stawki te mogą być wysokie.