Praca dla młodych przed komputerem?

Oczywiście komputery oraz Internet dają dzisiaj niesamowite możliwości, również te związane z podjęciem zatrudnienia.

Praca wymaga wyjścia z domu

Zdecydowanie zdrowiej jest człowiekowi na duszy, jeśli do posiadanej pracy jest zmuszony wyjść z domu. Praca tylko w wyjątkowych sytuacjach powinna odbywać się tam, gdzie normalnie toczy się codzienne, rodzinne życie, czyli w domu.

Praca wymaga odpowiednich warunków

Do pracy powinny być stworzone odpowiednie warunki, a te powinien zapewnić jedynie pracodawca.