Pozycjonowanie stron www, a problem optymalizacji

Sieć reklamowa różni się od sieci wyszukiwania tym, że każde wyświetlenie reklamy zostaje przyporządkowane do wielu sekcji związanych z poszczególnymi metodami kierowania, jak tematyka strony, zainteresowania, Wiek itd. Reklamy w wyszukiwarce kierowane są do odpowiednich odbiorców zazwyczaj na podstawie wyszukiwanej frazy.


Pozycjonowanie stron www http://mateuszkozlowski.pl/ zasługuje na szczególną uwagę

Ze względu na liczbę elementów kierowania optymalizacja kampanii w sieci reklamowej będzie bardziej czasochłonna, a okres, w którym reklamy uzyskają rentowność - nieco dłuższy, jeżeli chodzi o pozycjonowanie stron www.


W sieci reklamowej również funkcjonuje pojęcie wyniku jakości, nie ma możliwości jego sprawdzenia dla żadnego z elementów kampanii. Na jego wysokość ma wpływ głównie trafności słów kluczowych, reklam, miejsc docelowych względem siebie oraz wynik jakości strony docelowej (wskazywanej przez docelowy URL). Zdecydowanie mniej istotny, w przeciwieństwie do sieci wyszukiwania, jest współczynnik klikalności (CTR), który w sieci reklamowej dla wielu miejsc docelowych może mieć wartość zdecydowanie poniżej 1%.


Nie należy się tym zbytnio przejmować. Jeśli jednak będzie on naprawdę niski (rzędu 0,01%), powinny iść za tym jakieś zmiany, na przykład wykluczenie pojedynczych miejsc docelowych lub całych tematów czy też usunięcie z kierowania najmniej skutecznych słów kluczowych. Jeśli w kampanii stosowane jest kierowanie na słowa kluczowe, korzystne może być podzielenie kampanii na grupy reklam zawierające zbliżone słowa kluczowe i dostosowaną do nich treść reklam (zarówno tekstowych, jaki graficznych). W pierwszych dniach od uruchomienia każdej nowej grupy reklam w sieci reklamowej warto na bieżąco śledzić wyniki elementów w tej sekcji kierowania.